Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

Rok 2017

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 01.02.2017 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM X.

 

Rok 2016

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 03.02.2016 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM- IX.

 

Rok 2015

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 11.02.2015 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM- VIII.

 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 13.03.2015, Martin

Ošetrovateľská konferencia Alžbety Hanzlíkovej 2015

Publikácia: Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva

 

Rok 2014

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 10.02.2014 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM- VII.

 

Rok 2013

Medzinárodná vedecká konferencia nelekárskych študijných programov, spojená s metodologickým seminárom. 23. máj 2013 Martin

VÝSKUM V NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH

Publikácia: Výskum ako východisko praxe založenej na dôkazoch

 

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 13.02.2013 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM- VI.

Rok 2012

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 08.02.2012 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM- V.

 

4. Bienale hospicovej starostlivosti, 07.09.2012 Martin (hlavný organizátor HOSPICE-EDU, o.z. Martin)

 

Rok 2011

1. Medzinárodná vedecká konferencia nelekárskych študijných programov, spojená s metodologickým seminárom. 8. apríl 2011 Martin

VÝSKUM V NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH

 Publikácia: Výskum v nelekárskych študijných programoch

 

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 09.02.2011 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM- IV.

Rok 2010

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 10.02.2010 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM- III.

Medzinárodná konferencia, 4.9.2010 Martin (hlavný organizátor HOSPICE-EDU, o.z. Martin)

HOSPICE: PACIENT, RODINA a BLÍZKI

 

Rok 2009

8. medzinárodnú vedeckú konferenciu Martin 20.-21. máj 2009

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii

Publokácia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii

 

Vedecká pracovná odborná schôdza, Martin 13.02.2009

Výsledky spolupráce „teoretikov a klinikov“ tunajšej JLF UK a MFN II.

 

Rok 2008

Medzinárodná konferencia o hospicovej starostlivosti, Martin 13. 9. 2008

Povolania v hospicovej starostlivosti

 

Vedecká, pracovná, odborná schôdza 10.02.2008 v Martine

Výsledky „teoretikov a klinikov“ tunajšej JFUK a UNM

 

6. mezinárodní konference ošetřovatelství a porodní asistence v Olomouci, 4.-5. 11. 2008 Olomouc

Sociokulturní - právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci

 

Rok 2007

7. medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 2007 Martin

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve

 

Rok 2006

Medzinárodná konferencia pracovníkov v hospicovej starostlivosti, 2006 Martin (hlavný organizátor HOSPICE-EDU, o.z. Martin)

 

Celoslovenský seminár, 2006 Martin

Pomáhajúce povolania v meniacom sa svete

Medzinárodná vedecká konferencia, 23.-24.11.2006 Martin

Červený kríž, Alica G. Masaryková a Slovensko

 

Rok 2005

6. medzinárodná vedecké konferencia, 2005 Martin

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve

 

Rok 2003

5. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 2003 Martin

Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve