Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné informácie o realizovanej výúčbe


  • výučba predmetu Hematológia a transfuziológia (9. semester v programe všeobecné lekárstvo)
  • výučba predmetu Hematology and Transfusiology (9. semester vv programe všeobecné lekárstvo, študenti študujúci v anglickom jazyku)
  • výučba predmetu Vnútorné choroby (11. a 12. semester v programe všeobecné lekárstvo)
  • výučba predmetu Internal Medicine (11. semester v programe všeobecné lekárstvo, študenti študujúci v anglickom jazyku)
  • výučba predmetu Propedeutika vnútorných chorôb (6. semester v programe šeobecné lekárstvo)