Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán prednášok a seminárov

Všeobecné lekárstvo

3. ročník

  • plán praktických cvičení v rámci Propedeutiky vnútorných chorôb
  • plán prednášok v rámci Propedeutiky vnútorných chorôb (viď. stránku I. Internej kliniky JLF UK)

5. ročník 

  • plán prednášok

6. ročník

 

Zubné lekárstvo

3. ročník

  • plán praktických cvičení v rámci propedeutiky vnútorných chorôb

5. ročník

  • plán praktických cvičení v rámci vnútorných chorôb
  • plán prednášok v rámci vnútorných chorôb