Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 615
41615
41615
41909, 41815, 41424,41684

Emília Hajnecká

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41638
41811,41812,41831

Martina Hodásová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
Zamestnanec

MVDr. Jana Melegová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
Zamestnanec
043/2633 813
41813

Emília Štefanidesová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41810
[1]