Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrálny zverinec

Centrálny zverinec (CZ) JLF UK v Martine bol vybudovaný ako súčasť vedecko – výskumného biomedicínskeho centra BIOMED, ktorý bol akreditovaný v roku 2016. Priebežne získaval akreditácie nevyhnutné pre správne fungovanie a spoluprácu s vedeckým okolím. Boli mu pridelené úradné čísla, ktoré mu umožňujú vykonávať schválené činnosti a zároveň slúžia ku komunikácii s inými dodávateľskými zariadeniami a kontrolnými orgánmi:

ÚRADNÉ ČÍSLO

ČINNOSŤ

SK D 04021

dodávateľské zariadenie

SK U 05021

užívateľské zariadenie

SK UCH 04017

chovateľské zariadenie

Úradné číslo SK D 04021 umožňuje držanie a dodávanie laboratórnych zvierat zo schválených chovných a dodávateľských zariadení v rámci celej EÚ. V centrálnom zverinci môžu byť držané so zreteľom na maximálny jednorazový zástav tieto druhy zvierat: myš laboratórna, potkan laboratórny, morča domáce, králik domáci, mačka domáca. Zvieratá sú v zmysle platnej legislatívy držané v obohatenom prostredí a za podmienok, ktoré podporujú ich pohodu a výskumnú hodnotu.

Úradné číslo SK U 05021 umožňuje vedecko-výskumným pracovníkom vykonávať experimenty priamo v priestoroch centrálneho zverinca. Na tento účel boli v CZ vybudované 2 plne vybavené operačné miestnosti pre náročnejšie úkony a 2 laboratóriá určené na bežnú manipuláciu so zvieratami (váženie, podávanie látok, monitoring zvierat). Nadštandardné vybavenie zverinca zahŕňa operačný mikroskop, eutanázny box, laminárny box s izolátorom, stereotaktické prístroje a uzavretý box pre držanie zvierat, kde je možné podľa špecifických požiadaviek nastaviť teplotu, tlak a svetelný režim.

Úradné číslo SK UCH 04017 umožňuje chov zvierat pre vlastnú potrebu: myš laboratórna, potkan laboratórny, morča domáce. Aktuálne sa centrálny zverinec zameriava na chov morčaťa domáceho (Dunkin Hartley), aby zabezpečil zvyšujúce sa požiadavky vedecko-výskumných pracovníkov. Vlastný chov eliminuje transportný stres, čím sa zabezpečia kvalitné výsledky a rýchla adaptácia zvierat na experimentálne podmienky.

Centrálny zverinec disponuje obrovským potenciálom v oblasti vedy a výskumu. V súčasnosti sa plnia podmienky pre akreditáciu správnej laboratórnej praxe a podmienky na vybudovanie bariérového chovu, čo umožní rozšírenie domácej a zahraničnej spolupráce.