Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Employees

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 615

Emília Hajnecká

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

Martina Hodásová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
Employee

MVDr. Jana Melegová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
Employee

Emília Štefanidesová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
[1]