Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veľkoplošná tlač a kopírovanie

Veľkoplošná farebná tlačiareň HP DesignJet T7100

- tlač posterov vo vysokej kvalite
- veľkoplošný skener netransparentných dokumentov
- orezávač posterov až do veľkosti formátu A0
- softvér na prípravu posterov „PosterGenius“

Maximálna šírka spracovávaných dokumentov je do šírky formátu A0, dĺžka môže byť ešte väčšia. Systém umožňuje sieťový prístup a kalkuláciu nákladov za vytlačený poster.

V prípade záujmu o túto službu prosíme dodržať tieto požiadavky a doporučenia:

- minimálne rozlíšenie obrázkov v DPI: 300
- formát zdrojového súboru pre tlač: PDF, (iné formáty konzultujte na čísle 41330)
- zaslanie súboru pre tlač: aspoň 3 dni vopred
- doporučené rozmery posterov: A2 a väčšie (max. A0 = cca 800x1200 mm)
- kompletná príprava posteru vrátane návrhu: aspoň 10 dní vopred
- kvalita papiera: slovne popíšte potrebnú kvalitu

(v súčasnosti sú k dispozícii 2 typy papiera – štandardný a hrubší, lesklý)

Predpokladaná cena: cca. EUR 10,00 / poster

Multifunkčná tlačiareň XEROX WorkCentre 7225

- kopírovanie, skenovanie a tlač väčšieho počtu čiernobielych a farebných dokumentov do rozmeru A3