Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Digitalizovanie transparentných lekárskych materiálov

Digitalizátor transparentných lekárskych materiálov VIDAR Diagnostic Pro

Systém tvorí:

  • Skener transparentných snímkov VIDAR DiagnosticPro
  • Riadiaci počítač s lekárskym monitorom
  • PACS systém pre desktopový (bežný) počítač HIPAX.

Systém sa nachádza v miestnosti 318 v budove AIC. Ponúkame vám možnosť digitalizovať Vaše existujúce RTG a iné transparentné snímky všetky do plného medicínskeho formátu DICOM a následné spracovanie na desktopovom systéme HIPAX. Digitalizované snímky môžete uložiť na externý nosič či napáliť na CD/DVD ako aj preniesť do iného PACS systému. V prípade väčšieho počtu snímok  Vás zaškolíme do používania systému a je možné spracovanie takto zaškoleným odborníkom. V prípade záujmu volajte 41 312.