Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Digitalizácia kníh, časopisov, skrípt, máp

A3 Skener Minolta

- umožňuje skenovanie väčších predlôh, časopisov či skrípt. Je možné skenovať (fotiť) 3D predmety

Skenovací robot ScanRobot

Systém sa skladá z:

  • Skenovací robot ScanRobot Treventus s príslušenstvom
  • OCR systém FineReader na prevod oskenovaných strán do textového formátu pre editáciu, či vyhľadávanie.

Umožňuje digitalizovať knihy a časopisy. Doba skenovania závisí od rozsahu, kvality a zachovalosti originálu. Spracovanie sa skladá z 2 krokov. V prvom sa príslušná kniha/skriptum oskenuje do obrazového formátu napr. TIFF. V ďalšom kroku sa pomocou OCR softvéru obrazy stránok prekonvertujú do editovateľného súboru, resp. je možné vyhľadávanie v takomto texte. V súčasnosti ponúkame túto službu len na spracovanie kníh a skrípt pre osobnú potrebu, a to až do vyriešenia autorských práv na kópiu pre každý jednotlivý titul.