Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Otváracie hodiny

Vstup do budovy na ISIC len s prekrytím úst a nosa;

Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy;

Dodržiavanie VP č. 26/2021 Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v ZS AR 2021/2022 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2021/VP_2021_26_Organizacia_studia_ZS_2021_2022.pdf ;

 

Študovne v budove AIC: 7,00 - 22,00 hod. (aj víkendy)

 

Výpožičné oddelenie:

pondelok

10.00 - 12.00

13.00 - 15.00

utorok

09.00 - 12.00

13.00 - 17.00

streda

10.00 - 12.00

13.00 - 15.00

štvrtok

09.00 - 12.00

13.00 - 17.00

piatok

10.00 - 12.00

13.00 - 15.00

 

Časopisecké oddelenie:

pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

utorok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

streda

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

štvrtok

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

piatok

08.00 - 13.00

 

Predajňa skrípt:

pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

utorok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

streda

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

štvrtok

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

piatok

08.00 - 13.00