Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Časopisecké oddelenie

Alena Masláková   

Tel.: (043) 2633514

VoIP: 41514

      E-mail: maslakovajfmed.uniba.sk

 

Služby:

objednávky a evidencia časopisov

výpožičky prezenčné

medziknižničné výpožičné služby - časopisy

konzultačné služby

Zoznam časopisov 2022

Zoznam časopisov 2021

 Otváracie hodiny:

pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

utorok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

streda

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

štvrtok

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

piatok

08.00 - 13.00

<output>

Časopisecké oddelenie:

pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

utorok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

streda

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

štvrtok

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

piatok

08.00 - 13.00

</output>

<output>

Časopisecké oddelenie:

pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

utorok

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

streda

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

štvrtok

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

piatok

08.00 - 13.00

</output>