Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Služby

YouTube kanal JLF UK

Od roku 2019 z dôvodou distančného vzdelávania na JLF UK bol vytvorený YouTube kanál fakulty pre potreby vzdelávania štúdentov dištančnou formou. Audiovizuálne stredisko v rámci svojich služieb zabezpečuje nahrávanie prednášajúch v priestoroch TV štúdia a následnú distribúciu študentom.

https://www.youtube.com/channel/UCGkPZYRYSW--_pt4VJ1ulYQ

 

 

Fotoateliér

Riadiaci pult fotoateliéru
Celkový pohľad na štúdio

Audiovizuálne stredisko, ponúka všetkým zamestnancom a študentom, možnosť zhotovenia fotoportrétov, profesionálnou technikou. Fotoateliér je vybavený foto, audio a video technikou, zakúpenou zo štruktúrovaných fondov EU, ale aj z vlastných prostriedkov fakulty. Fotografie upravujeme do akejkoľvek podoby, či pre web, média, alebo tlač. Využite možnosť doplniť vaše pracoviská, či kliniky, obrazovým materiálom, čím zvýšite záujem a celkový dizajn vašich webových stránok.

Kontaktujte nás v pracovné dni na doleuvedených kontaktoch a dohodnite si fotenie podľa Vašej potreby. 

 

 

Dabingové štúdio

Riadiaci pult audio nahrávania

Audiovizuálne stredisko, ponúka všetkým zamestnancom, ale aj študentom (prostredníctvom MKM), možnosť zhotovenia zvukových záznamov, dabingov, jinglov, alebo komentárov k prednáškam, výukovým filmom a podobne. Audio nahrávky, ďalej upravujeme a striháme do požadovanej digitálnej podoby. Ponúkame možnost zhotovenia mp3 či audio CD na CD alebo DVD nosiče vo veľkokapacitných množstvách aj s potlačou.

Kontaktujte nás v pracovné dni na doleuvedených kontaktoch a dohodnite si stretnutie podľa Vašej potreby. 

 

 

TV a video štúdio

Riadiaci pult audiovideo nahrávania

Audiovizuálne stredisko, ponúka všetkým zamestnancom, ale aj študentom prostredníctvom (MKM), možnosť zhotovenia video záznamov prostredníctvom kľúčovacieho pozadia, ktoré umožňuje v reálnom čase implementovať vlastné pozadie. Možnosti využitia sú: video komentáre k prednáškam, dokumentárnym filmom, rozhovory v reálnom čase. Audio video signál je možné šíriť prostredníctvom internetu do Youtube stream TV siete, ktorý je možné spustiť na PC, NB či tabletoch z ktoréhokoľvek miesta.

Kontaktujte nás v pracovné dni na doleuvedených kontaktoch a dohodnite si stretnutie podľa Vašej potreby.