Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Služby

Audiovizuálne stredisko je samostatným oddelením AKASu,  zabezpečuje technickú podporu pri vzdelávaní, prednáškach, kultúrnych a spoločenských akciách fakulty. Je súčasťou moderných výučbových metód, zúčastňuje sa na tvorbe 3D projekcií, tvorbe a doplňovaní  e-learningových videozáznamov do prezenčnej výučby a pri tvorbe multimediálnych prvkov do výučbových materiálov. Pracovisko disponuje televíznym štúdiom, postprodukčným  a produkčným systémom pre tvorbu vlastných filmov, záznamov. Fakulta nemusí využívať služby súkromných TV štúdií na tvorbu propagačných aktivít. Technologické zázemie TV štúdia umožňuje väčšiu spoluprácu s pedagógmi, študentmi v oblasti pedagogickej a vedeckej činnosti. Zdigitalizovaný obsah a spracovanie metadát napomáhajú pri multimediálnej a vizualizačnej prezentácii pri vzdelávaní, pri propagácii štúdia a vzdelávania na JLF UK, pri propagácii fakulty na sociálnych sieťach, na prezentačných portáloch a pri dlhodobom budovaní značky fakulty. Stredisko zastrešuje technickú obsluhu celej réžie Auly Magny, podieľa sa technickej, multimediálnej podpore pri kongresoch, seminároch, a všetkých kultúrno-spoločenských akciách v Aule Magne. V akademickom roku 2020/2021 sa pracovisko vo veľkej miere podieľalo na spolupráci pri distančnej výučbe a online skúškach. Dištančné vzdelávanie prebiehalo cez synchrónne a asynchrónne prostriedky priamo z televízneho štúdia, tiež z priestorov dekanátu a Auly Magny, kde boli zriadené mobilné body na dištančné vzdelávanie. Naďalej pretrváva spolupráca strediska s pedagógmi a technická podpora pri  prezentovaní on-line prednášok cez Microsoft Teams. Doplnením materiálno-technických prostriedkov sa vytvorili na fakulte nové možnosti v oblasti dištančného vzdelávania, na ktorom sa audiovizuálne pracovisko aktívne podieľa.

Tvorba propagačných materiálov, reportáží, online prenosov, animácií a grafiky, 360° fotiek

Audiovizuálne stredisko je vybavené modernou technikou: DSLR zrkadlovkami, modernými kamerami a diaľkovo ovládaným dronom. Pomocou tejto úžasnej techniky vieme zabezpečiť, krátke moderné propagačné videá, fotografie, či online prenosy. Pre technickú prevádzku fakulty ponúkame možnosti revízie výškovo ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú budovy, strechy a podobne, kde zhotovíme zábery prostredníctvom dronu. Zábery z dronu môžete vidieť na obrázkoch vpravo. Ponúkame možnosti propagovania vašich pracovísk prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, twitter) i samotnej fotogalérie JLF UK. Vytvárame virtuálne prehliadky priestorov, vašich pracovísk. Kontaktujte nás a dohodnite si termíny.

Ukážka virtuálnych prehliadok

Ukážka 360° fotografií

Ukážka reportáže

Ukážka video reportáže

 

 

Televízne štúdio JLF UK

Televízne štúdio JLF UK sa v roku 2014 otvorilo svetu prostredníctvom youtube kanálu a od roku 2019 z dôvodu distančného vzdelávania vzniká pre potreby vzdelávania štúdentov dištančnou formou jeho využívanie aj pre priamy prenos. Audiovizuálne stredisko v rámci svojich služieb zabezpečuje nahrávanie prednášajúch v priestoroch TV štúdia a následnú distribúciu študentom. Takisto zabezpečuje online prenos pre MS Teams i technickú podporu.

JLF UK - YouTube

 

 

Fotoateliér

Riadiaci pult fotoateliéru
Celkový pohľad na štúdio

Audiovizuálne stredisko, ponúka všetkým zamestnancom a študentom, možnosť zhotovenia fotoportrétov, profesionálnou technikou. Fotoateliér je vybavený foto, audio a video technikou, zakúpenou zo štruktúrovaných fondov EU, ale aj z vlastných prostriedkov fakulty. Fotografie upravujeme do akejkoľvek podoby, či pre web, média, alebo tlač. Využite možnosť doplniť vaše pracoviská, či kliniky, obrazovým materiálom, čím zvýšite záujem a celkový dizajn vašich webových stránok.

Kontaktujte nás v pracovné dni na doleuvedených kontaktoch a dohodnite si fotenie podľa Vašej potreby. 

 

 

Dabingové štúdio

Riadiaci pult audio nahrávania

Audiovizuálne stredisko, ponúka všetkým zamestnancom, ale aj študentom (prostredníctvom MKM), možnosť zhotovenia zvukových záznamov, dabingov, jinglov, alebo komentárov k prednáškam, výukovým filmom a podobne. Audio nahrávky, ďalej upravujeme a striháme do požadovanej digitálnej podoby. Ponúkame možnost zhotovenia mp3 či audio CD na CD alebo DVD nosiče vo veľkokapacitných množstvách aj s potlačou.

Kontaktujte nás v pracovné dni na doleuvedených kontaktoch a dohodnite si stretnutie podľa Vašej potreby. 

 

 

TV a video štúdio

Riadiaci pult audiovideo nahrávania

Audiovizuálne stredisko, ponúka všetkým zamestnancom, ale aj študentom prostredníctvom (MKM), možnosť zhotovenia video záznamov prostredníctvom kľúčovacieho pozadia, ktoré umožňuje v reálnom čase implementovať vlastné pozadie. Možnosti využitia sú: video komentáre k prednáškam, dokumentárnym filmom, rozhovory v reálnom čase. Audio video signál je možné šíriť prostredníctvom internetu do Youtube stream TV siete, ktorý je možné spustiť na PC, NB či tabletoch z ktoréhokoľvek miesta.

Kontaktujte nás v pracovné dni na doleuvedených kontaktoch a dohodnite si stretnutie podľa Vašej potreby. 

 

 

Kontakty:

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko
Fotograf JLF UK-Martin
Telefón
043/2633 411
VoIP
41411, 41507, 41432
Poznámka
41507, 41432

Peter Uhrín

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
Telefón
043/2633 103
VoIP
41103
Poznámka
41432, 043/2633432
Publikačná činnosť