Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ochrana US

Vyhlášky

  • Vyhláška NBU č. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti.
  • Vyhláška NBU č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca.
  • Vyhláška NBU č. 315/2006 Z. z. o bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
  • Vyhláška NBU č. 337/2004 Z. z. o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní
  • Vyhláška NBU  č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti
  • Vyhláška NBU  č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov