Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Systémom Da Vinci odoperovali v UNM už 100 pacientov

Za päť mesiacov sa podarilo lekárom Univerzitnej nemocnice Martin vykonať už 100 komplexných onkologických operačných výkonov na robotickom systéme da Vinci.


29. 09. 2023 10.49 hod.
Od: JLF UK

Robotický systém Da Vinci má nemocnica vďaka spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, ktorá prístroj získala z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov.

UNM spustila operácie na najnovšej, štvrtej generácii robotického systému Da Vinci Xi, koncom apríla. Dosiahnutie jubilejnej operácie v tak krátkom čase prevýšil očakávania. Stým výkonom bola urologická operácia – radikálna prostatektómia.

O operácie robotickým systémom je zo strany pacientov obrovský záujem. Na da Vinci Xi v UNM aktuálne najčastejšie operujú gynekológovia, ktorí majú zapojené až dva operačné tímy. Chirurgovia a urológovia zatiaľ pracujú s jedným tímom. Aj v týchto špecializáciách sa však pripravuje navýšenie. UNM plánuje do Centra robotickej chirurgie zapojiť aj Kliniku hrudníkovej chirurgie a ORL.

Systém da Vinci prináša viacero benefitov. Výhodou pre pacientov je lepšia rekonvalescencia po zákroku, s čím súvisí aj kratšia doba hospitalizácie, pacient má pri takejto forme operácie menšie krvné straty, menšie bolesti po zákroku a zároveň hrozí nižšie riziko reoperácie.

Operačný systém má viacero benefitov aj pre samotného operatéra. Najnovšia generácia da Vinci Xi, ktorú UNM využíva, má pridaných viac nástrojov, funkcii aj digitálnu podporu. Umožňuje 3D videnie s vysokým rozlíšením, až 10-násobné priblíženie obrazu a robotickú a počítačovú asistenciu, ktorá dokáže filtrovať nežiaduce trasenie rúk. 

Operatéri pri práci s robotickým systémom využívajú špecializované prístrojové vybavenie. Miniaturizovanú chirurgickú kameru a nástroje na zápästie (tj. nožnice, skalpely a kliešte), ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli s presnou disekciou a rekonštrukciou hlboko vo vnútri tela.