Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Nora Malinovská, PhD. získala prémiu Literárneho fondu

Haličsko-volynská kronika – knižná publikácia, ktorej spoluautorkou je odborná asistentka Ústavu cudzích jazykov, Mgr. Nora Malinovská, PhD. – bola vyhodnotená ako najlepšie dielo v Sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a získala prémiu Literárneho fondu za rok 2019.


16. 10. 2020 13.39 hod.
Od: JLF UK Martin

Autormi kroniky sú Prof. Mgr. Martin Homza, PhD., pôsobiaci na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave a naša kolegyňa Mgr. Nora Malinovská, PhD.

Rukopis diela Haličsko-volynskej kroniky, nazývaného aj Kronika Romanovičovcov, je jedným z najdôležitejších pamätníkov stredovekej ruskej historiografie. Obsahuje unikátne informácie, ktoré sa netýkajú iba Haličsko-volynskej Rusi v 13. storočí, ale aj okolitých krajín, vrátane Uhorska.

Podáva dôležité informácie o Bratislave, Spiši, Zvolene, o rytieroch, ktorí pochádzali z území dnešného Slovenska. Preklad kroniky v slovenskom jazyku je obohatený o rozsiahly poznámkový aparát doplňujúci a objasňujúci historické reálie.

Publikácia je výstupným dielom projektu Ministerstva kultúry SR a Matice slovenskej (MK-3348/2015/7.4) s názvom Martin Homza, Nora Malinovská: Haličsko-volynský letopis (prvé slovenské kritické vydanie prameňa), ktorý prebiehal v rokoch 2015 – 2019.

Autorom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej vedeckej práci!