Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli 2020

Kampaň Do práce na bicykli 2020, ktorá tento rok kvôli pandémii prebiehala výnimočne v mesiaci september, už pozná konečné výsledky. Jesseniova lekárska fakulta získala 2. miesto v kategórii zamestnávateľov a dopomohla mestu Martin k prvému miestu.


23. 10. 2020 13.08 hod.
Od: JLF UK Martin

V poradí už 7.ročník súťaže, vyhlasovateľom ktorej je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a národný cyklokoordinátor v spolupráci s občianskym združením OCI Banská Bystrica, dopadol pre Martin na výbornú. Zamestnanci 42 martinských firiem a organizácií najazdili na dvoch kolesách úctyhodných 69 982,54 kilometrov, čím mestu aj planéte ušetrili 21 133,29 kg nevyprodukovaného CO2. Za každého Martinčana sme nabicyklovali v septembri takmer 1,28 km!

V poradí už 7. ročník bol skutočne mimoriadny. Napriek pandémii, ktorá práve v mesiaci september nabrala na obrátkach, sa v rámci kampane podarilo najazdiť na bicykloch poriadnu porciu kilometrov. Do súťaže sa prihlásilo 85 samospráv, 1 012 spoločností a 8 392 účastníkov, ktorí najazdili na bicykli celkovo 929 601 kilometrov a ušetrili 297 269 kg nevyprodukovaného CO2. „V Martine sa potvrdilo, že bicyklujeme celoročne a hoci počty prihlásených súťažiacich a najazdených cyklokilometrov boli vzhľadom na krízovú situáciu oproti minulým ročníkom o čosi nižšie, stále si udržujeme vysoký štandard. Je to obrovská výzva a záväzok pre vedenie mesta pokračovať v budovaní cyklotrás a bezpečných podmienok pre cyklistov. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa dlhodobo podieľajú na skvelých úspechoch mesta Martin v rámci Do práce na bicykli,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

Na celonárodnej úrovni sa aj v tomto roku vyhodnocovali 3 súťažné kategórie s najlepším celkovým priemerom. Hodnotil sa celkový počet súťažiacich za samosprávu, počet súťažiacich prepočítaný úmerne k počtu obyvateľov, počet najazdených kilometrov na bicykli k počtu obyvateľov a počet jázd na bicykli k počtu obyvateľov. V silnej konkurencii Martin obhájil prvenstvo z minulých ročníkov, keď sa umiestnil pred Trenčínom a Liptovským Mikulášom. V Martine počas septembra 2020 v rámci súťaže jazdilo 508 účastníkov v 144 tímoch, celkovo sme najazdili 69 982,54 km a ušetrili 21 133,29 kg nevyprodukovaného CO2. Obrovské poďakovanie patrí už tradične Jesseniovej lekárskej fakulte UK, ktorí zostavili až 52 tímov MEDICKÝCH VČIEL. Počtom 200 súťažiacich, najazdenými kilometrami (31 922,67 km) a ušetrenými kg CO2 (11 042,98 kg) si zabezpečili v celoslovenskom meradle vynikajúce druhé miesto spomedzi zamestnávateľov v rámci všetkých registrovaných samospráv. Ďakujeme i ďalším organizáciám – ECCO Slovakia, a.s., Viena International s.r.o., TRIM LEADER, a.s., HBM Pharma s.r.o., Univerzitná nemocnica Martin, GGB Slovakia s.r.o. i Mestu Martin a mnohým ďalším za aktívnu účasť a najazdené kilometre.

Najlepšie martinské tímy aj jednotlivci budú vzhľadom na krízovú situáciu ocenené vedením mesta jednotlivo. Najviac kilometrov najazdil v mesiaci september tím zo spoločnosti TRIM LEADER, a.s. – Údžba na kolesách – neuveriteľných 2 480,50 km. Najlepším tímom v počte jázd absolvovaných na bicykli bol tím MEDICKÉ VČELY 50 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine s 227 jazdami, ktorým sa podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo.

Hlavným lákadlom súťaže okrem iných hodnotných cien bude možnosť vyhrať bicykel. Ten  žrebovaním získajú súťažiaci, ktorí absolvovali počas mesiaca september minimálne 2/3 jázd do práce a z práce na bicykli alebo v monitorovanom období najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli.

Už je síce dobojované, ale cyklománia v našom meste sa teší na ďalšie pokračovanie užv 8. ročníku kampane Do práce na bicykli. Bicyklujeme nielen preto, aby sme pomohli životnému prostrediu, no aj preto, že je to lacnejšie, príjemnejšie a každý úsmev okoloidúceho nás všetkých príjemne naladí.

 

Zdroj: Mesto Martin