Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Siedmy ročník celoslovenského kongresu študentov zubného lekárstva na JLF UK

V dňoch 15. až 17. februára sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine konal VII. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých štyroch vysokých škôl, ktoré vzdelávajú budúcich zubárov (LF UK, JLF UK, UPJŠ a SZU).


19. 02. 2024 10.49 hod.
Od: JLF UK

„Podujatie má za cieľ priniesť študentom zaujímavé informácie. Tento rok sme mali 9 prednášok, ktoré boli zamerané na rôzne témy, ako ortodoncia, chirurgia či konzervačné zubné lekárstvo,“ informoval počas kongresu Filip Galo, študent 3. ročníka zubného lekárstva na JLF UK a prezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Doplnil, že súčasťou programu boli tiež praktické workshopy aj panelová diskusia s prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov. „Rozoberali sme tému veľkých zubných kliník, ktoré v poslednom čase na Slovensku vznikajú a ich výhody či nevýhody oproti malým ambulanciám pre absolventov, ktorí si po štúdiu hľadajú pracovné miesto,“ doplnil Galo.

Budúci zubári sa mohli v rámci podujatia dozvedieť aj o aktuálnych trendoch z oblasti stomatológie. „Účasť bola veľmi dobrá, mali sme zastúpenie z fakúlt z celého Slovenska  - Martin, Košice a dve bratislavské fakulty, približne 160 účastníkov, veľké množstvo lekárov aj vystavovateľov,“ priblížila atmosféru kongresu Michaela Macková, tajomníčka spolku študentov zubného lekárstva.

Nebýva zvykom, že podujatie takého formátu organizujú študenti, ich aktivitu vyzdvihla aj prodekanka JLF UK pre zubné lekárstvo docentka Dagmar Statelová.  „Tento rok je to už siedmy celoslovenský kongres, čo považujem za obrovský úspech našich študentov. Témy prednášok sú rôznorodé, zaujímavé a každému niečo prinesú, prednášajú im odborníci, takže sa dozvedia aj niečo nové. Je veľmi dobré, že sa takéto niečo organizuje.“ Jej slová potvrdil aj prodekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach MUDr. Peter Kizek. „Zorganizovať takéto podujatie je veľmi náročné, zaberie to veľmi veľa času, ktorý tomu musia popri štúdiu venovať. Preto to veľmi oceňujem, stred Slovenska je pre naše stretnutie navyše veľmi dobré a strategické miesto.“

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva v tomto roku oslavuje 15. výročie založenia, aktuálne má podľa jeho prezidenta Filipa Gala približne 400 členov.  Ako prezradil, najdôležitejšou témou, ktorej sa študenti v rámci spolku venujú, je prevencia. „Uvedomujeme si, že v tomto máme v spoločnosti dosť medzery, nie všetci poznajú správne techniky čistenia zubov a ústnej dutiny, venujeme sa tak deťom ako aj dospelým. Našou hlavnou aktivitou je roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev, s ktorou prichádzame do rôznych miest v rámci celého Slovenska. Školenia počas roka robíme aj v detských domovoch či nemocniciach,“ dodal na záver Filip Galo.