Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v Martine stretla s dekankou a zástupcami UNM

V utorok 25. apríla navštívila mesto Martin prezidentka SR Zuzana Čaputová. Súčasťou jej pracovného programu bolo stretnutie s osobnosťami Turčianskeho regiónu, ktoré sa konalo v priestoroch Slovenského komorného divadla.


25. 04. 2023 15.44 hod.
Od: JLF UK

Za Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine sa stretnutia zúčastnili dekanka prof. MUDr. Andrea Čalkovská a prof. RNDr. Erika Halašová.

Za zdravotnícku oblasť dostali na stretnutie pozvanie zástupcovia Univerzitnej nemocnice Martin – riaditeľ MUDr. Ivan Kocan, prednosta Kliniky všeobecnej viscelárnej a transplantačnej chirurgie doc. MUDr. Juraj Miklušica a prof. MUDr. Lukáš Plank, prednosta Ústavu patologickej anatómie. 

S prezidentkou Zuzanou Čaputovou hovorili najmä na tému vzdelávania a nedostatku lekárov v slovenskom zdravotníctve. Dekanka lekárskej fakulty hovorila o tom, že okrem navýšenia počtu medikov, je potrebné navyšovať aj počty nelekárskych odborov, najmä študentov ošetrovateľstva. Ako upozornil riaditeľ UNM MUDr. Ivan Kocan, absolventi štúdia potom prejdú plynule  pracovať do nemocnice a pomôžu tak s nedostatkom personálu, ktorý aktuálne zdravotníctvo trápi.

Spojenie  zdravotníctva a vedy v rozhovore vyzdvihol profesor Lukáš Plank, ktorý zároveň upozornil na dôležitosť prepojenia oboch inštitúcii  - Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty. Na tému vedecko výskumnej oblasti a klinického výskumu sa s prezidentkou rozprávala prof. Erika Halašová, ktorá je riaditeľkou Martinského centra pre biomedicínu. Upozornila, že v tejto oblasti bude veľmi dôležitá zmena systému verejného obstarávania, ktorý je v súčasnosti veľmi zložitý a zdĺhavý.

Prednosta chirurgickej kliniky UNM doc. Juraj Miklušica s prezidentkou diskutoval na tému darcovstva orgánov, jeho dôležitosti a potrebe informovania laickej verejnosti o darcovskom programe. Pri tejto príležitosti Zuzane Čaputovej spomenul aj pripravované podujatie pri príležitosti 20. výročia založenia transplantačnej kliniky UNM. Prezidentka túto aktivitu privítala a vyjadrila jej svoju plnú podporu.