Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

JÚN 2015


26. 05. 2015 13.11 hod.

Vzdelávacie aktivity jún 2015

 

01.06. - 04.06.2015      Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment                                         a financovanie (lekári zaradení 01. 10. 2014),

01.06. - 05.06.2015      II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch                                              chirurgie,

01.06. - 12.06.2015      Tematický školiaci kurz v 5. roku štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo -                                           Modul tehotnosťou indukované ochorenia,

04.06.2015                     Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

08.06. - 12.06.2015      III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

15.06. -19.06.2015       III.vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch                                              chirurgie,

15.06. - 19.06.2015      II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

29.06. - 03.07.2015      IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

24. 06. 2015               Malígne lymfómy - tematický školiaci kurz v odbore hematológia a                                                       transfúziológia