Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prestížne ocenenie za najlepšiu prednášku na CIRSE 2022

Z kongresu CIRSE 2022, ktorý sa konal v španielskej Barcelone, si kolektív autorov z Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM odniesol ocenenie Best scientific paper award.


27. 06. 2023 14.14 hod.
Od: JLF UK

Na výročnom kongrese Európskej spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie sa zúčastnilo približne 8000 účastníkov a odprezentovaných bolo viac ako 400 prednášok. „Ide o poprednú svetovú platformu pre minimálne invazívne procedúry realizované pomocou rádiologických zobrazovacích metód,“ priblížil podujatie CIRSE 2022 MUDr. Ján Sýkora, ktorý ocenenie preberal.

Ako ďalej doplnil, „prednáška hodnotila dlhodobú účinnosť novej generácie endovaskulárnych techník, používaných k ošetreniu zúženia mozgovej tepny v liečbe a prevencii cievnej mozgovej príhody.

Ocenenie Best scientific paper award podľa MUDr. Jána Sýkoru dokazuje, že Rádiologická klinika JLF UK a UNM robí vedeckú prácu celoeurópskeho významu. „Ide o ocenenie dlhoročnej práce kolektívu Intervenčnej rádiológie,“ dodal MUDr. Ján Sýkora.

Celý názov prednášky: Sykora J, Zelenak K, Vorcak M: Comparison of restenosis risk in single-layer versus dual-layer carotid stents: a duplex ultrasound evaluation.