Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Cough it up na Jesseniovej lekárskej fakulte

V pondelok 19. júna 2023 sa v priestoroch Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutočnilo neformálne medzinárodné prednáškové stretnutie, ktorého témou boli kašeľ, prehĺtanie a regulácia dýchania.


23. 06. 2023 14.20 hod.
Od: JLF UK

Súčasťou programu podujatia Cough it up neboli len odborné prednášky. Stretnutie sa konalo aj v neformálnej a priateľskej atmosfére, keďže spolupráca Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine s Univerzitou na Floride trvá už mnoho rokov. Profesor Bolser sa dokonca vyjadril, že spolupráca s prof. Poliačkom z Ústavu lekárskej biofyziky je najdlhšia a najlepšia spolupráca v celej jeho vedeckej kariére.

Výsledkom čoho je 27 spoločných vedeckých publikácií.

Reportáž Televízie Turiec