Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2% dane pre Martinský klub medikov

Darujete 2% z dane, ktoré nám pomôžu vybudovať kvalitný spolok, v ktorom sa môžu naplno rozvíjať študenti a byť veľkým prínosom pre všetkých v budúcnosti.


04. 03. 2024 10.08 hod.
Od: JLF UK

Vážení priatelia, zamestnanci Jesseniovej  lekárskej fakulty a naši podporovatelia! V prvom rade by som sa Vám v mene celého Martinského klubu medikov  rada poďakovala za všetku Vašu podporu, ktorou nás neustále podporujete  a vďaka, ktorej sa môžu študenti našej fakulty realizovať a rozvíjať svoj potenciál.

Určite ste už postrehli, že daňové obdobie je v plnom prúde. Pri podaní daňového priznania je možnosť darovať 2% z daní akejkoľvek organizácii, ktorá je zapísaná v zozname žiadateľov. Medzi ne patrí aj náš Martinský Klub medikov - občianske združenie, ktoré združuje študentov všetkých študijných odborov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine

Aj tento rok sa  nám podarilo zorganizovať veľa  zaujímavých a skvelých akcií -  už 8.ročník súťaže pre medikov MED GAMES, zaujímavé podcasty, množstvo uskutočnených workshopov na základných a stredných školách, návštevy v nemocniciach, škôlkach, charitatívne podujatia, zlepšenie zručností naších študentov, profesionálne, či výskumné stáže v zahraničí a veľa medzinárodných podujatí.

Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť a darujete nám 2% z dane, ktoré nám pomôžu vybudovať kvalitný spolok, v ktorom sa môžu naplno rozvíjať študenti a byť veľkým prínosom pre všetkých v budúcnosti. 

Ďakujeme! 

 

Ako darovať 2% z dane

Zamestnani

  • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
  • Do 31. marca 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba - SZČO

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. 

Právnická osoba

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Údaje potrebné na darovanie:

Meno: MARTINSKÝ KLUB MEDIKOV
Adresa: NOVOMESKÉHO 7, 036 01 MARTIN
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo prijímateľa(IČO/SID): 35677317