Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zrušenie prezenčnej výučby sa predlžuje do odvolania

Hoci bola prezenčná výučba pôvodne zrušená do 27. marca, dnes sa ju rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD rozhodol prerušiť do odvolania.


24. 03. 2020 13.36 hod.
Od: JLF UK v Martine

Situáciu bude Univerzita Komenského pozorne sledovať a všetky dôležité informácie zverejňovať ako na svojej, tak aj na všetkých fakultných stránkach – vrátane Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Momentálne sa plne sústreďujeme na zdokonalenie dištančnej výučby prostredníctvom internetu a digitálnych technológií. Viac informácií môžete nájsť TU.