Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Si študentom a chceš sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti?

Máme pre teba dôležité informácie.


24. 03. 2020 12.54 hod.
Od: JLF UK Martin

Koordinátor: Martin Tkáč
email: tkac58uniba.sk
tel.: 0919 170 375

 

Užitočné odkazy:

korona.redcross.sk - Hľadajú dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní pomôcť s jednoduchými úkonmi – distribúciou prípadnej materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre seniorov, osamelých rodičov alebo ľudí v karanténe, príp. distribúciou ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

smepripravení.sk - Iniciatíva Sme pripravení prepája zdravotníckych dobrovoľníkov s inštitúciami, ktoré ich potrebujú.

procare.sk - Vytvára tím dobrovoľníkov z radov študentov lekárskych fakúlt a študentov fakúlt ošetrovateľstva (a ďalších zdravotníckých odborností) z vyšších ročníkov v súvislosti s očakávanými zvýšenými nárokmi na personálne kapacity nemocníc kvôli šíriacej sa nákaze COVID-19. Registrovať sa môžu študenti lekárskych fakúlt od 4. ročníka a študenti fakúlt ošetrovateľstva od 2. ročníka.