Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu fakulta ruší všetky najbližšie podujatia

Martin 9. marca (JLF UK v Martine) - Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Tieto opatrenia sa týkajú aj Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.


09. 03. 2020 08.47 hod.
Od: JLF Uk v Martine

Okrem prerušenej výučby od pondelka 9. marca do soboty 21. marca sa rušia aj všetky najbližšie podujatia organizované či spoluorganizované Jesseniovou lekárskou fakultou. Ruší sa tak XXV. Šubjakov deň, ktorý sa mal uskutočniť 13. marca v priestoroch Veľkej posluchárne Univerzitnej nemocnice v Martine, Univerzitná kvapka krvi naplánovaná na 18. marca a Svetový deň ústneho zdravia - 19. marca na Jesseniovej lekárskej fakulte.

Bezpečnostné opatrenia sa týkajú aj zasadnutí samosprávnych akademických orgánov ako sú vedecké rady či akademické senáty. Situáciu bude Univerzita Komenského pozorne sledovať a všetky dôležité informácie zverejňovať ako na svojej, tak aj na všetkých fakultných stránkach – vrátane Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.