Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXV. Šubjakov deň

Opäť po roku sa v Martine stretnú odborníci v rámci slovenského národného kongresu so zahraničnou účasťou s názvom XXV. Šubjakov deň – Orálna a maxilofaciálna chirurgia, variá.


Dôležité upozornenie! Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu fakulta ruší všetky najbližšie podujatia vrátane tohto. Viac informácií môžete nájsť TU. Ďakujeme za pochopenie.

Kongres sa uskutoční 13. marca v priestoroch Veľkej posluchárne Univerzitnej nemocnice Martin v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine.

V rámci programu bude pozornosť venovaná témam ako Rýchlorez – pohľad kliniky a patológa,  Dôsledky komplexnej onkologickej liečby na systémové ochorenia, Potenciálne príčiny a liečba sťaženého otvárania úst pri problémoch s temporomandibulárnym kĺbom, Autotransplantácia zubov a mnohé ďalšie.

Podujatie je podporené projektom Zubné lekárstvo – nový študijný program na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Pozvánku na kongres s kompletným programom môžete nájsť TU.

Ilustračné foto: JLF UK Martin