Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Užitočné simulátory pre dištančnú výučbu

Virtuálni pacienti, sonografické moduly či praktické cvičenia. Prinášame vám viacero možností ako skvalitniť dištančnú výučbu.


Virtuálni pacienti InSimu

Aplikácia InSimu poskytuje virtuálne bezpečné prostredie pre nácvik a zlepšovanie klinických diagnostických zručností prostredníctvom virtuálnych pacientov z rôznych oblastí medicíny. Obsahuje 15+ diagnóz prostredníctvom 7000+ pacientských prípadov.

Aplikácia je voľne prístupná na 30 dní (od 31.3.2020 do 29.4.2020) pre všetkých s univerzitným e-mailom.

Potrebné informácie k registrácii nájdete TU.

 

Virtuálny pacient s COVID-19

Na stránke covid19.bodyinteract.com nájdete niekoľko bezplatných prípadov virtuálnych pacientov s ochorením COVID-19.

Pred spustením pacientskych prípadov je potrebná registrácia na vyššie uvedenej stránke, kde nájdete aj viac informácií. Podrobný postup prihlásenia si nájdete vo videu: TU.

Pri registrácií je potrebné zadať e-mail, meno a priezvisko, krajinu, následne Vám príde potvrdzujúci e-mail o registrácií, keď ho potvrdíte, môžete sa prihlásiť  a začať s riešením virtuálnych pacientov s COVID-19.

Prípady virtuálnych pacientov sú bezplatne dostupné do konca roka 2020.

 

 

Ultrazvuk 

Na webstránke ultrasound.guide nájdete 13 sonografických modulov, ktoré obsahujú edukačné multimédiá, súčasťou je aj edukačný text a hlasový komentár inštruktora, niektoré sú spracované pomocou pacientskych prípadov. Každý modul obsahuje niekoľko podmodulov. Časové intervaly jednotlivých modulov sa líšia v závislosti od rozsahu danej témy.

Všetky tréningové materiály sú kompatibilné aj s tabletmi a smartfónmi.

Nie je potrebná žiadna registrácia.

 

 

 

Atlas sonografických záznamov

Webstránka thepocusatlas.com je veľmi zaujímavou stránkou s atlasom sonografických záznamov rôznych častí ľudského tela. Aktuálne tu nájdete aj informácie ohľadom pandémie COVID-19, ako aj sonografické záznamy pľúc pacientov s COVID-19.

Nie je potrebná žiadna registrácia.

 

Screen- based simulačné pacientske scenáre

Na stránke app.full-code.com nájdete niekoľko úvodných voľne dostupných pacientskych prípadov. Stačí si v menu zvoliť Cases , zvoliť si, že ste študent a následne si vybrať jeden zo 7 voľne dostupných scenárov. Vyžaduje sa prehliadač Google Chrome alebo Apple safari.

Nie je potrebná žiadna registrácia.

 

Klinické zručnosti

Na webstránke practicalclinicalskills.com nájdete informácie, zvukové záznamy a praktické cvičenia zamerané na ozvy srdca, pľúc, EKG a meranie tlaku.  Možno vzhľadom nepatrí medzi najmodernejšie stránky, ale podstaný je obsah :) .

V časti Heart nájdete knižnicu zvukov oziev srdca, s obrázkami polôh vyšetrovania pacienta, s popisom ozvie, mini testy na preverenie auskultačných zručností. Rovnako tu môžete nájsť aj pediatrických simulovaných pacientov.

V časti Lungs nájdete rôzne fenomény pľúc, ktoré si môžete vypočuť, ku každému nájdete krátky popis, pozíciu pacienta a prípadne sa môžete aj otestovať v krátkom miniteste. Nájdete tu aj pacientske prípady zamerané na pulmonálne problémy pacienta, kde si môžete otestovať svoje zručnosti a vedomosti a stanoviť diagnózu.

Ďalšou časťou na tejto stránke je EKG. Tu nájdete základné definície, informácie o daj téme,  úvod do interpretácie EKG, krivky EKG pre nácvik rozpoznania krivky, taktiež aj táto časť ponúka možnosť otestovať sa.

Poslednou časťou zameranou na nácvik klinických zručností je BP – meranie tlaku.  Tu nájdete pacientske prípady, kde Vám stránka ponúkne možnosť zmerať tlak na základe auskltačných zručnosti Korotkových zvukových fenoménov. Nájdete tu aj pediatrických pacientov.

Pre plnohodnotné využitie budete potrebovať reproduktory (postačujúce sú aj tie zabudované v počítači), alebo sluchadlá.

Nie je potrebná žiadna registrácia.

Auskultácia

Na stránke samonline.cardionics.com si môžete precvičiť auskultačné zručnosti a nájsť aj študijné materiály. Pre nácvik auskultácie odporúčam sluchadlá, alebo reproduktory, nakoľko ozvy môžu byť cez bežné reproduktory zabudované v notebookoch tichšie. Prístup je len v obmedzenej verzii a pre prístup k Samonline je potrebné nasledovné prihlásenie:

User name: JFMED

Password: JESSENIUS

Fakulta získala prístup k tomuto softvéru do 29.5.2020