Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aj tohto roku sa naša fakulta zapojila do celonárodnej kampane Do práce na bicykli

Máme registrovaných 54 tímov a dokopy úctyhodných 206 súťažiacich. Chránime životné prostredie i zdravý životný štýl.


18. 06. 2021 10.56 hod.
Od: JLF UK

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej - predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Vyzýva samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste a motivuje zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí do práce na bicykli dochádzajú.

Počas mesiaca jún sa do tohtoročnej kampane na Slovensku zaregistrovalo 91 samospráv, 11 333 súťažiacich v 3 448 tímoch. Jedným zo zamestnávateľov je aj naša fakulta, ktorá má registrovaných 54 tímov a dokopy úctyhodných 206 súťažiacich.

Všetkým, ktorí sa do súťaže prihlásili, patrí úprimné poďakovanie. Podporili úžasný projekt chrániť si životné prostredie, zdravý životný štýl a tým spoločne budovať krajšie, čistejšie a zelenšie mesto Martin, ktorému pomáhame k víťazstvu. Touto účasťou sme dali aj jasný odkaz vedeniu mesta, aby neprestávalo budovať bezpečné a kvalitné cyklotrasy.

Hoci je aj tohto roku konkurencia silná, vyvinieme maximálne úsilie. Našou motiváciou sú už dosiahnuté úspechy. V roku 2020 naša fakulta získala 2. miesto v kategórii zamestnávateľov a dopomohla mestu Martin k prvému miestu.

Veríme, že sa aj tohto roku stane po ukončení súťaže šťastným majiteľom nového bicykla jeden, prípadne dvaja súťažiaci.