Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

3. Neurochirurgické dni Univerzity Komenského

V dňoch 14. až 16. júna 2023 sa v Martine konal 3. ročník odborného podujatia – Neurochirurgické dni Univerzity Komenského, ktoré spoločne organizujú dve neurochirurgické kliniky Univerzity Komenského – z Univerzitnej nemocnice Martin a z Univerzitnej nemocnice Bratislava.


19. 06. 2023 14.10 hod.
Od: JLF UK

V úvode sa prítomným hosťom prihovoril online aj rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

Odborný program bol rozdelený na lekársku a sesterskú časť. Prednášky sa venovali prevažne problematike z oblasti neuroonkológie, spondylochirurgie a detskej neurochirurgie. Odborníci z jednotlivých neurochirurgických a spondylochirurgických pracovísk zo Slovenska a Čiech zároveň predstavili dosiahnuté úspechy, skúsenosti a vzájomne si vymenili názory.

Prednosta Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA v úvodnej prezentácii predstavil kliniku, ktorá v minulom roku oslávila okrúhle 30. výročie vzniku. Priblížil dosiahnuté úspechy aj výzvy, ktoré ich v budúcnosti čakajú – či už v oblasti spondylochirurgie, funkčnej neurochirugie, alebo univerzitnej neurochirurgickej starostlivosti v režime 24/7.