Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti JLF UK pomohli vyzbierať viac ako 12-tisíc eur pre pacientov s hemofíliou

V dňoch 21. až 23. marca 2024 sa študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zúčastnili dobročinnej verejnej zbierky na podporu pacientov s vrodenými krvácavými ochoreniami.


26. 03. 2024 10.42 hod.
Od: JLF UK

Dokopy sa po celom Slovensku podarilo vyzbierať sumu 12 122,41 €. Výťažok z tejto zbierky bude použitý na rehabilitačné a vzdelávacie pobyty pre pacientov s vrodenými krvácavými poruchami. 

Zbierka pre Slovenské hemofilické zdraženie sa v obchodných centrách v Martine a Žiline konala pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa hemofílie (pripomíname si ho každoročne 17. apríla).

Zbierky sa zúčastnili študenti:

 • Andrej Tabak 2. ročník VL
 • Veronika Spodniaková 2. ročník VL
 • Sarah Margočová 2. ročník VL
 • Marta Kekeláková 2. ročník VL
 • Alžbeta Hrubjaková 2. ročník VL
 • Lívia Rošaková 2. ročník VL
 • Simona Baťková 3. ročník VL
 • Miriam Meňhertová 3. ročník VL
 • Veronika Červencová 3. ročník VL
 • Klára Závadská 3. ročník VL
 • Bianka Vojteková 3. ročník VL
 • Natália Halečková 3. ročník VL
 • Jana Baťková 4. ročník VL
 • Michaela Semivanová 4. ročník VL
 • Zuzana Štefančíková 4. ročník VL
 • Mária Piskorová 4. ročník VL
 • Timea Urbanová 4. ročník VL
 • Nikola Nogová 4. ročník VL

Veľké poďakovanie patrí aj celému MKM menovite Vanese Chudjakovej 6. ročník VL, ktorá pomáhala pri zabezpečovaní aktivistov pre túto zbierku.

V mene člena Republikového výboru Slovenského hemofilického združenia a koordinátora tejto zbierky na Slovensku MUDr. Tomáša Šimurdu, PhD. ĎAKUJEME!