Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Na študentskej konferencii v Belgicku mala zastúpenie aj JLF UK

V dňoch 1. až 3. marca 2024 sa v belgickom meste Gent uskutočnila konferencia organizovaná ENLIGHT Student Network na tému „Vytváranie spojení: Posilňovanie študentského života“ (Making Connections: Strengthening Student Life).


12. 03. 2024 10.58 hod.
Od: JLF UK

Univerzitu Komenského v Bratislave reprezentovalo 10 študentov z rôznych fakúlt, medzi ktorými bola i naša študentka Viktória Papcunová, predsedníčka Martinského klubu medikov a členka senátu Univerzity Komenského.

,,Bol to veľmi obohacujúci čas a priestor na inšpiráciu, nielen medzi nami, zástupcami UK, ale aj medzi zahraničnými študentami z iných európskych univerzít, ktoré združuje aliancia Enlight. Diskutovali sme o aktuálnych problémoch medzi študentami na univerzitách, možnostiach zapojenia sa do mimoškolských aktivít, ako zvýšiť ich motiváciu a ukázať výhody, ktoré im môžu priniesť. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto konferencie a inšpirovať sa. Rada by som povzbudila všetkých študentov, aby sa chytili príležitosti, lebo je ich naozaj veľa. Erasmus+, online kurzy, výmenné pobyty, stáže a pod. Aliancia Enlight ponúka naozaj zaujímavé príležitosti, ako rozvíjať svoj talent, spoznávať nových ľudí a rozširovať si obzory, ktoré určite môžeme využiť v našom budúcom zamestnaní," zhodnotila konferenciu Viktória Papcunová.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre mladých ľudí zastupujúcich študentské organizácie a členov senátov na vzájomné zdieľanie, hľadanie riešení pre rovnaké problémy a obohatenie sa o nové inšpirácie a nápady. Konferencia sa začala inšpiratívnym príhovorom dekana Gentskej univerzity Rika van de Walle, po ktorom nasledovala motivujúca prednáška výkonného tajomníka Enlight Gijsa Couckeho. Každá univerzita odprezentovala svoje študentské odbory, vďaka čomu sa študenti mohli navzájom obohatiť o nové poznatky o štruktúrach riadenia univerzít.