Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

JLF UK opäť získala certifikát za zavedený a udržiavaný systém manažérstva proti korupcii

V roku 2019 bolo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) prijaté ambiciózne rozhodnutie vybudovať a implementovať systém manažérstva proti korupcii v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 37001:2016.


11. 10. 2023 14.55 hod.
Od: JLF UK

Po úspešnej certifikácii v júni 2021 spoločnosťou ELBACERT, a.s., bola JLF UK opäť ocenená v tomto roku, a to po druhom certifikačnom audite, ktorý v dňoch 3.-4.7.2023 vykonala spoločnosť CERTICOM s.r.o.

Toto ocenenie potvrdzuje, že fakulta pokračuje v dodržiavaní vysokých štandardov protikorupčného správania. Certifikát slávnostne odovzdal riaditeľ certifikačného orgánu, Ing. Marek Krajčov, na zasadnutí vedenia fakulty 9. októbra 2023.

Ako súčasť tohto odhodlania bola zriadená Rada proti korupcii JLF UK, ktorá je zodpovedná za dohľad nad implementáciou a dodržiavaním protikorupčných politík. Osoby, ktoré majú obavy alebo informácie o korupčnom správaní, sú vyzývané, aby kontaktovali ktoréhokoľvek člena tejto rady. Detaily sú dostupné na našom oficiálnom webe VNÚTORNÝ PREDPIS č. 24/2023.

Hlavným dokumentom, ktorý opisuje protikorupčné postupy a politiky JLF UK, je "Príručka systému manažérstva proti korupcii". Táto príručka konkretizuje, ako sa uplatňujú a aplikujú zásady protikorupčného správania v rámci fakulty.

Všetky dokumenty a informácie týkajúce sa protikorupčného manažérstva sú transparentne zverejnené na oficiálnej webstránke JLF UK, čím sa zdôrazňuje jej záväzok k transparentnosti a integrite.

Viac informácií nájdete na našom webe fakulty v časti Manažérstvo proti korupcii.