Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Detská letná univerzita na JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK má za sebou ďalší úspešný ročník obľúbeného podujatia Martinskej letnej detskej univerzity, ktorého hlavným organizátorom je Centrum voľného času Kamarát.


21. 07. 2023 14.42 hod.
Od: JLF UK

Detskú univerzitu tento rok absolvovalo 58 detí. Podujatie má zakaždým inú tému. Tou tohtoročnou bolo motto „Veda nás baví a pohyb zabáva“, na čo nadväzovali workshopy a aktivity, ktoré deti počas týždňa absolvovali.

Malí študenti si na fakulte vypočuli viacero zaujímavých prednášok – profesorka Ingrid Tonhajzerová im pripravila prednášku „Naše telo v číslach“, na ktorý nadväzoval aj praktický workshop na Ústave fyziológie. Profesorka Henrieta Hudečková deťom vysvetľovala, prečo sa menia infekčné ochorenia a ako na nás vplývajú a profesor Tibor Baška s nimi diskutoval na tému, prečo vôbec potrebujeme vedu.

Jesseniova lekárska fakulta UK okrem otváracieho ceremoniálu - imatrikulácie zabezpečila, tak ako je vysokých školách zvykom, aj záverečnú promóciu absolventov 9. ročníka Martinskej letnej detskej univerzity v priestoroch Aula Magna.