Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie JLF UK pozýva zamestnancov na pracovné stretnutie

Jeho účelom je informovať o aktuálnych otázkach a dianí na fakulte. Stretnutie sa uskutoční v stredu 4. decembra 2019 o 13:30 hod. v Aula Magna.