Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Adventné stretnutie 2019

Milé kolegyne, kolegovia, pozývam Vás na adventné stretnutie zamestnancov, ktoré sa uskutoční 9. decembra 2019 o 13.00 hod. v Aula Magna.


28. 11. 2019 10.20 hod.
Od: Sekretariát dekana JLF UK Martin

Súčasťou podujatia bude slávnostné uvedenie knihy vydanej pri príležitosti 50. výročia samostatnosti JLF UK, oceňovanie zamestnancov a recepcia.

 

Teším sa Vás.

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
              dekanka JLF UK