Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výsledky volieb na funkciu dekana JLF UK07. 12. 2014

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zvolil 02. 12. 2014 prof. MUDr. Jána Danka, CSc., za dekana fakulty na...

Vyšlo decembrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!01. 12. 2014

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú dary. Môžeme hovoriť o daroch duchovných alebo materiálnych. Prečítajte si pohľad teológa a historičky na stranách 4 a 5. Aký...

Správy od 871 do 872 z 872