Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Milí záujemcovia o štúdium na Univerzite tretieho veku JLF UK,

dovoľujeme si Vás pozvať na štúdium na Univerzite tretieho veku na JLF UK, v rámci ktorého je možnosť získať objektívne vedomosti o zdraví a chorobe, prevencii a liečbe jednotlivých chorôb z rôznych oblastí medicíny.  

Hlavným poslaním Univerzity tretieho veku je vytvoriť priestor a atmosféru pre príjemné stretnutia pre seniorov a iných záujemcov, ktorí sa chcú nielen vzdelávať, poznávať a uspokojovať túžbu po odborných vedomostiach a poznatkoch z medicíny, ale tiež vytvoriť nové kontakty a priateľstvá.  

Univerzita tretieho veku JLF UK je členom Asociácie univerzít tretieho veku Slovenska.

Termín zaslania prihlášky pre akademický rok 2024/2025: do 31. augusta 2024