Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy


 


Vážení uchádzači  a poslucháči UTV,  dovoľujeme si oznámiť, že vzhľadom na súčasnú nepriaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19 a súvisiacich  protiepidemických opatrení  bude výučba UTV v akademickom roku 2021/2022 pozastavená. O jej prípadnom obnovení ešte počas tohto akademického roka a úprave organizácie a rozvrhu Vás budeme ihneď informovať. 

    

V tejto zložitej epidemiologickej situácii si Vám dovoľujeme poďakovať  za ústretovosť a pochopenie

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

vedúce učiteľky UTV pri JLF UK v Martine