Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy


 


Prihlášky na štúdium pre AR 2020/2021 je potrebné zaslať do 31.8.2020 na adresu:

Dekanát JLF UK

študijné oddelenie - UTV

Malá Hora 4A

036 01 Martin