Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...23. 09. 2015

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Jozefa Krajčoviča , PhD., odborného asistenta z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych...

Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových...11. 09. 2015

Prvé oznámenie o vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou v rámci Kompetenčného centra.

Výberové konanie do REZIDENTSKÉHO PROGRAMU03. 09. 2015

Pokračovanie Rezidentského programu

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/201603. 09. 2015

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na Jesseniovej LF UK v Martine sa konalo dňa 22. septembra 2015 o 10.00 hod. v priestoroch Auly Magny na...

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže03. 09. 2015

Informácia o OVS Podmienky OVS Kúpna zmluva

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - nový...27. 08. 2015

určený pre zdravotnícke povolanie sestra

Výsledky PK pre Mgr. štúdium - Verejné zdravotníctvo25. 08. 2015

Výsledky prijímacieho konania pre magisterské štúdium študijného programu Verejné zdravotníctvo. Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana...

Simulačné sympózium SIMSYM28. 07. 2015

Simulačné sympózium SIMSYM 2015