Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže03. 09. 2015

Informácia o OVS Podmienky OVS Kúpna zmluva

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - nový...27. 08. 2015

určený pre zdravotnícke povolanie sestra

Výsledky PK pre Mgr. štúdium - Verejné zdravotníctvo25. 08. 2015

Výsledky prijímacieho konania pre magisterské štúdium študijného programu Verejné zdravotníctvo. Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana...

Simulačné sympózium SIMSYM28. 07. 2015

Simulačné sympózium SIMSYM 2015

JLF UK: Do práce na bicykli16. 06. 2015

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) sa stala zamestnávateľom s najväčším počtom tímov zapojených do celoslovenského projektu "Do práce na...

Výročná cena WHO pre doc. Bašku z JLF UK10. 06. 2015

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine si dňa 8. júna 2015 prevzal výročnú cenu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za...

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác08. 06. 2015

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore

Pozvánka na Vedeckú kaviareň05. 06. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...