Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ONLINE PRENOSY

Živé vysielanie zo zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine 14.10.2021

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. - inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania farmakológia

Inauguračná prednáška: 14.10.2021 o 10.00 h

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. - inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pediatria

Inauguračná prednáška: 14.10.2021 o 11.30 h

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. - habilitačné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania zubné lekárstvo

Obhajoba habilitačnej práce: 14.10.2021 o 13.00 h

Odkaz na živý prenos: https://youtu.be/PjQsP5oHXXc