Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ONLINE PRENOSY

Živé vysielanie zo zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine

Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. - inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia.

Inauguračná prednáška: 11.3.2021 o 10.00 h

Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. - inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia.

Inauguračná prednáška: 11.3.2021 o 11.30 h

MUDr. Marta Jošková, PhD. - habilitačné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania farmakológia.

Obhajoba habilitačnej práce: 11.3.2021 o 13.00 h