Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Acta Medica Martiniana

Redakčná rada

 

Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. - šéfredaktor

 

Katarína Adamicová, Martin, Slovensko.

Tibor Baška, Martin, Slovensko

Nina Redakčná rada, Sophia, Bulharsko

Vladimir Blazek, Aachen, Nemecko

Kajsa Bohlin  Stockholm, Švédsko

Ivana Bóriková, Martin, Slovensko

Alessandro Casini, Geneva, Švajčiarsko

Emmanuel J. Favaloro, Sydney, Austrália

Mária Janíčková Maria, Martin, Slovensko

ján Jakuš, Martin, Slovensko

Jerzy Jochem, Katowice, Poľsko

zora Lasabová, Martin, Slovensko

Eva Mechirova, Košice, Slovensko

Stanislav Mičuda, Hradec Králové, Česká republika

Juraj Mokrý, Martin, Slovensko

Jacek Musial, Krakow, Poľsko

Maha Othman, Kingston, Kanada

Jarmila Siegelová, Brno, Česká republika

Ján Staško, Martin, Slovensko