Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Acta Medica Martiniana

Informácie a pokyny pre autorov

Svoj rukopis, pripravený podľa vyššie uvedených pokynov, môžete poslať na adresu: fyzljfmed.uniba.sk 

Poplatky za spracovanie článku: Pri publikovaní autori nemusia platiť žiadne poplatky za spracovanie.

Otvorený prístup: Acta Medica Martiniana je vedecký časopis Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine s otvoreným prístupom, ktorý umožňuje bezplatný a neobmedzený prístup k celému obsahu všetkým používateľom.

Licencia: OPEN ACCESS LICENSE