Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

učebné plány UTV

Učebné plány pre AR 2018/2019

Učebné plány a plánované termíny pre Klub UTV nájdete tu.