Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

tel.: 043/26 33 435

E-mail :maria.zanovitova@uniba.sk

 

Mgr. Katarína Nezdobová

Dekanát JLF UK - študijné oddelenie

Malá Hora 4A, 036 01 Martin

tel. 043/26 33 122

E-mail: katarina.nezdobova@uniba.sk