Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpora štúdia medicíny

QR LIVE

Bezkonkurenčne najlepšie stránky pre výučbu medicíny.
Záznamy zo špičkových chirurgických zákrokov s možnosťou sledovania LIVE.

MEDINFO

Obrovská databáza informácií pre rýchlu orientáciu medikov aj lekárov.
Autor: Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

ČESKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Stránky Českej gastroenterologickej spoločnosti pre odborníkov aj laickú verejnosť.