Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Európske centrum prevencie a kontroly infekčných chorôb


Jesseniova lekárska fakulta UK spolupracuje s ECDC ako kvalifikovaný orgán v oblasti monitorovania, hodnotenia a komunikácie v oblasti ohrozenia zdravia ľudí prenosnými ochoreniami.

ECDC je agentúra Európskej únie, ktorá má za cieľ vytvárať a posilňovať ochranu Európy pred infekčnými chorobami. V spolupráci s úradmi na ochranu zdravia v Európe vykonáva monitoring chorôb a zabezpečuje systém včasného varovania pred rôznymi infekciami.

Odkaz: Portál ECDC