Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXII. Biochemický zjazd

Ústav lekárskej biochémie

 

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen IUBMB a FEBS

Česká společnosť pro biochemii a molekulární biologií, člen IUBMB a FEBS

Ústav lekárskej biochémie JLF UK

poriadajú

 

XXII. BIOCHEMICKÝ ZJAZD

 

8.-12.septembra 2010
Jesseniova lekárska fakulta
Martin

Prechod na hlavnú stránku BZ2010

Cestovne granty

Program a zbornik abstraktov