Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 1 - Prednášky a praktické cvičenia

Témy prednášok a praktických cvičení  pre 1. ročník št. programu všeobecné lekárstvo - zimný semester šk. rok 2020/2021

 

PREDNÁŠKY

budú prebiehať online formou v MS TEAMS:

1. Všeobecná osteológia

2. Všeobecná artrológia

3. Všeobecná myológia

4. Úvod do viscerológie – základné princípy výživy a inervácie častí tela, orgánov a orgánových systémov. Kardiovaskulárny systém – srdce I.

5. Kardiovaskulárny systém - srdce II.

6. Tráviaci systém I. Ústna dutina.

7. Tráviaci systém II. Jazyk, slinné žľazy.

8. Tráviaci systém III. Zuby.

9. Tráviaci systém IV. Hltan.

10. Tráviaci systém V. Pažerák.

11. Tráviaci systém VI. Žalúdok.

12. Tráviaci systém VII. Tenké črevo.

13. Tráviaci systém VIII. Hrubé črevo.

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

budú prebiehať prezenčne – "face to face" v praktikárňach Ústavu anatómie Malá Hora 4:

1. Chrbtica - krčné, hrudné a driekové stavce, krížová kosť, kostrč

2. Rebrá, hrudná kosť. Spojenia rebier, hrudníka. Spojenia na chrbtici

3. Lebka - neurocranium - os frontale, os occipitale, os parietale

4. Lebka - neurocranium - os sphenoidale, os temporale

5. Lebka - neurocranium - os ethmoidale, splanchnocranium - maxilla, mandibula, os palatinum

6. Lebka ako celok - basis cranii interna, basis cranii externa, orbita, cavitas nasi, fossa temporalis, fossa infratemporalis

7. Test - Columna vertebralis, skeleton thoracis, juncturae thoracis et columnae vertebralis, ossa cranii et spatia cranii

8. Kostra hornej končatiny

9. Kostra dolnej končatiny

10. Spojenia hornej a dolnej končatiny

11. Svaly hornej končatiny

12. Svaly dolnej končatiny

13. Test - Skeleton, juncturae et musculi membri superioris et inferioris

14. Náhradné praktické cvičenia, opravné testy