Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník - ZL 2 - prednášky a praktické cvičenia

Praktické cvičenia

  1.    Tráviaci systém I
  2.    Tráviaci systém II
  3.    Test – tráviaci systém
         Dýchací systém.
  4.    Kardiovaskulárny systém - srdce.
  5.    Test – kardiovaskulárny systém a dýchací systém.
         Močový systém.
  6.    Mužský pohlavný systém.
  7.    Ženský pohlavný systém.
  8.    Test – močovopohlavný systém.
         Príprava na pitevné cvičenie – svaly, cievy a nervy hlavy, krku a trupu
  9.    Topografická anatómia hlavy, krku, trupu.
10.    Topograficko-anatomická pitva hlavy, krku, trupu, končatín
11.    Test – topografická anatómia hlavy, krku, trupu, končatín.
         Centrálny nervový systém – mozgový kmeň, hlavové nervy. Obaly CNS. Cievne zásobenie CNS.
12.    Centrálny nervový systém – povrch hemisfér. Dutiny CNS.
13.    Zrakový orgán. Sluchový orgán.
14.    Náhradné praktické cvičenia