Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník - ZL 2 - prednášky a praktické cvičenia

Prednášky

 1. Dýchací systém.
 2. Kardiovaskulárny systém.
 3. Močový systém.
 4. Mužský pohlavný systém.
 5. Ženský pohlavný systém.
 6. Topografická anatómia hlavy, krku a  trupu
 7. Nervový systém – úvod. Miecha.
 8. Predĺžená miecha a most.
 9. Stredný mozog a mozoček.
 10. Medzimozog. Senzitívne dráhy.
 11. Bazálne gangliá a motorické systémy.
 12. Autonómny nervový systém.
 13. Zrakový orgán, sluchový orgán.

  Praktické cvičenia

    1.    Tráviaci systém I
    2.    Tráviaci systém II
    3.    Test – tráviaci systém
           Dýchací systém.
    4.    Kardiovaskulárny systém - srdce.
    5.    Test – kardiovaskulárny systém a dýchací systém.
           Močový systém.
    6.    Mužský pohlavný systém.
    7.    Ženský pohlavný systém.
    8.    Test – močovopohlavný systém.
           Príprava na pitevné cvičenie – svaly, cievy a nervy hlavy, krku a trupu
    9.    Topografická anatómia hlavy, krku, trupu.
  10.    Topograficko-anatomická pitva hlavy, krku, trupu, končatín
  11.    Test – topografická anatómia hlavy, krku, trupu, končatín.
           Centrálny nervový systém – mozgový kmeň, hlavové nervy. Obaly CNS. Cievne zásobenie CNS.
  12.    Centrálny nervový systém – povrch hemisfér. Dutiny CNS.
  13.    Zrakový orgán. Sluchový orgán.
  14.    Náhradné praktické cvičenia