Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník - ZL 2 - prednášky a praktické cvičenia

Prednášky

 1. Kardiovaskulárny systém
 2. Močový systém
 3. Mužsksý pohlavný systém
 4. Ženský pohlavný systém
 5. Topografická anatómia hlavy, krku a  trupu
 6. Nervový systém – úvod. Miecha
 7. Predĺžená miecha a most
 8. Stredný mozog a mozoček
 9. Medzimozog
 10. Senzitívne dráhy
 11. Bazálne gangliá a motorické systémy
 12. Autonómny nervový systém
 13. Zrakový orgán
 14. Sluchový orgán

Praktické cvičenia

1. Test - tráviaci systém

Topografická anatómia končatín

2. Topografická anatómia končatín

3. Dýchací systém

4. Kardiovaskulárny systém - srdce

5. Test - kardiovaskulárny systém a dýchací systém

Močový systém

6. Mužský pohlavný systém

7. Ženský pohlavný systém

8. Test - močovopohlavný systém

Príprava na pitevné cvičenie - svaly, cievy a nervy hlavy, krku a trupu

9. Topograficko-anatomická pitva hlavy, krku, trupu, končatín

10. Test - topografická anatómia hlavy, krku, trupu, končatín

Centrálny nervový systém - mozgový kmeň, hlavové nervy

11. Centrálny nervový systém - povrch hemisfér. Cievne zásobenie mozgu

12. Centrálny nervový systém - obaly, komory

13. Zrakový orgán

14. Sluchový orgán

15. Náhradné praktické cvičenia