Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne riešené

Projekt VEGA č. 1/0333/21 Rizikové faktory spojené s posttraumatickou stresovou poruchou po pôrode

Riešiteľský kolektív:
vedúci projektu:  Mgr.Ľubica Bánovčinová, PhD.
zástupca vedúceho projektu: Mgr. Zuzana Škodová, PhD.
riešitelia: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.; Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.; Mgr. Barbora Ďuríčeková

Projekt VEGA č. 1/0190/20 Elektrodermálna aktivita ako index sympatikovej regulácie/dysregulácie –analýza pomocou komplexných matematických metód vo vzťahu k vybraným ochoreniam

Riešiteľský kolektív:
vedúci projektu:  Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.
riešitelia: PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Projekt VEGA č. 1/0211/19 Psychosociálne faktory súvisiace s popôrodnou depresiou a možnosti skríningu depresie v období po pôrode

Riešiteľský kolektív:
vedúci projektu:  Mgr.Zuzana Škodová, PhD.
zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
riešitelia: Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.; Mgr. Erika Maskálová, PhD.;  PhDr. Simona Kelčíková, PhD.; Mgr. Lucia Mazúchová, PhD,; Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.; Ing. Katarína Korenčiaková

Projekt MZ SR: 2018/20-UKMT-16 „Biomarkery včasných aterosklerotických zmien v personalizovanej prevencii kardiovaskulárnych ochorení u žien s prekancerózami a karcinómom krčka maternice.“

Riešiteľský kolektív:
vedúci projektu:  doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
riešitelia: PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Projekt KEGA č. 025UK-4/2018 Multimediálna podpora výučby v pôrodnej asistencii (virtuálny pacient)

Riešiteľský kolektív:
vedúci projektu:  Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.
zástupca vedúceho projektu: Mgr. Erika Maskálová, PhD.
riešitelia:  doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.;  PhDr.Simona Kelčíková, PhD.; Mgr. Lucia Mazúchová, PhD,; Mgr. Zuzana Škodová, PhD.